Pionierów Ziemi Świdnickiej 20
58-100 Świdnica

+48 74 853 77 22
recepcja@parkhotel.swidnica.pl